Endüstriyel Tank ve Kazan Yalıtımı

Endüstriyel Tesislerde, içerisinde sıcak ya da soğuk akışkan taşıyan ya da bulunduran boru, fırın, eşanjör, kazan, vana, armatür, klima kanalı gibi ekipmanlarda yalıtım gerekmektedir. Sıcak ve soğuk hatlara izolasyon uygulanmasının genel amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Endüstriyel tesislerdeki enerji verimsizliği ve ısı kayıpları, işletmelerin maliyetlerini yüksek oranlarda artırmaktadır. Maalesef, Türkiye'de enerji maliyetlerinin fiyatlarında % 1'in altında bir oranda gelen zamlara tepkiler gösteren üreticiler ve işletme sahipleri. Endüstriyel Tesislerde, içerisinde sıcak ya da soğuk akışkan taşıyan ya da bulunduran boru, fırın, eşanjör, kazan, vana, armatür, klima kanalı gibi ekipmanlarda yalıtım gerekmektedir. Sıcak ve soğuk hatlara izolasyon uygulanmasının genel amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Sıcak hatlarda yüzeylerden kaçan ısıyı, soğuk hatlarda ise yüzeylerden emilen ısıyı izolasyon ile engelleyerek, enerji tasarrufu sağlamak
  • Ses, yangın, terleme, yoğuşma, buharlaşma, ve donma gibi tesisin üretim verimliliğini ve ekipmanların sağlıklı çalışmasını engelleyebilecek tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlamak

Cam Yünü, Aliminyum folyolu, çıplak veya camtülü kaplamalı olarak üretilir. Havalandırma kanallarında kullanılan klima levhası buhar yoğuşması ve yalıtım bozulması tehlikesine karşı Formess tecrübesi ile birleşerek kesin güvence sağlar.

Taş Yünü, Yanmazlığı ve düşük ısı iletkenliği ile ideal bir yalıtım malzemesidir. Rabitz tele dikili, alüminyum folyo kaplı gibi bir çok çeşidi vardır. Kazan, tesisat, kanal ve her türlü sanayi tesisinde çok yüksek sıcaklıkların izolasyonunda FORMESS güvencesi ile ideal ısı yalıtımı sağlanır.

Endüstriyel tesislerdeki enerji verimsizliği ve ısı kayıpları, işletmelerin maliyetlerini yüksek oranlarda artırmaktadır. Maalesef, Türkiye'de enerji maliyetlerinin fiyatlarında % 1'in altında bir oranda gelen zamlara tepkiler gösteren üreticiler ve işletme sahipleri.

Çok az bir yatırım maliyetleri ile enerji girdilerinde sürekli %70'e varan tasarruflar sağlayacaklarını gözardı etmektedirler. Ayrıca, sanayiye yapılan enerji verimlilik projeleri yatırım bedellerinin büyük bir kısımıda devlet tarafından hibe olarak desteklenmektedir.