Havalandırma Sistemleri - HVAC

Kapalı bir ortamın havasını değiştirmek amacıyla değişik yöntemler ve çeşitli araçlar kullanarak dışarıdan temiz hava akımının içeriye alınması işlemine havalandırma deriz. Havalandırma, dış mekan havasının bir alana kasıtlı olarak sokulmasıdır ve esas olarak iç mekan kirleticilerin seyreltilmesi ve yer değiştirmesi yoluyla iç mekan hava kalitesini kontrol etmek için kullanılır; Ayrıca termal konfor veya nem alma amacıyla da kullanılabilir.

HVAC ( Heating Ventilating and Air Conditioning) Türkçe'de ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri anlamına gelmektedir. Fabrika, hastane, alışveriş merkezi gibi yaşam alanın ve enerji tüketiminin yoğun olduğu yerlerde geniş uygulama alanları bulan bir sistemdir.

  • Havalandırma tesisatı, bir lüks değildir bilakis tam bir zorunluluktur.
  • Havalandırma sistemi, düzenli bit bakıma ihtiyaç duyar.
  • Havalandırma sistemleri büyük bir titizlikle yapılmaktadır.
  • Havalandırma yöntemleri, sizlerin ihtiyaçlarınız doğrultusunda çeşitlilik göstermektedir.
  • Havalandırma ısıtma sistemleri, gerek duyduğunuz anda çalıştırılmaya hazır bir sistemdir.
  • Havalandırma şirketleri, havalandırma izolasyon ve havalandırma ölçüleri alırken dikkatli hesaplama ile maliyetleri azaltabilmektedir.

HVAC, otomasyon kontrol stratejileriyle sıcaklık, hava ve akış miktarı arasında en iyi tercihi oluşturur. Kullanılan algoritmalar istenilen şartları ve bu şartların oluşması için gereken süreleri belirler.

Günümüz modern binalarında gerek havalandırma sıkıntılarından gerekse hava kirliliğinin hızlı bir şekilde artmasından dolayı iklimlendirme kontrolü son derece önem arz etmektedir. Yapılarda kurulan HVAC sistemlerinin asıl amacı ise insanların bulundukları ortamlarda hava kalitesini artırarak optimum sıcaklıklarda konfor şartlarını yerine getirmektir.

HVAC sistemleri kuruldukları ortamlardan uygun sıcaklık, basınç, nem gibi verileri alarak uygun bir düzeyde havalandırma sistemlerini aktif etmektedirler. Endüstriyel havalandırma sistemleri, işyeri ortamındaki kirlenmiş havayı değiştirmek için ısıtılmadan veya ısıtılarak, doğal akım, etkin basınç ya da mekanik bir etki (vantilatör) yardımıyla, ilgili ortamdan hava emilerek dışarıya atılması veya bu ortama taze hava verilmesi amacıyla kurulan mekanik sistemlerdir. İşyeri havalandırması, havadaki kirletici maddelere maruziyeti kontrol için yapılır. Genel olarak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla duman, toz ve buhar gibi kirleri ortamdan uzaklaştırmak için kullanılır. Havalandırma, doğal yollarla yapılabildiği gibi(pencere açılması gibi) mekanik yöntemlerle (fanlar, körükler) de yapılabilir.

Havalandırma sistemlerinin tasarımı ve işletimi ile ilgili bir dizi faktör, çeşitli kodlar ve standartlar tarafından düzenlenmektedir.

Havalandırma, esas olarak, iç mekan kirleticilerini seyrelterek ve değiştirerek iç mekan hava kalitesini kontrol etmek için kullanılır; termal konfor , iç mekan ortamının diğer yönlerinden memnuniyet veya diğer amaçlardan yararlanmak için iç ortam sıcaklığını, nemi ve hava hareketini kontrol etmek için de kullanılabilir .