Yalıtım - izolasyon Sistemleri

İzolasyon, herhangi bir yalıtım malzemesi ile ortamdan dışarı ya da dışarıdan ortama doğru gerçekleşen enerji akışının indirgenmesidir. Aslında izolasyonu yalıtım olarak da adlandırabiliriz. İzolasyon uygulamaları, ülkemizde batı ülkelerine göre daha geç başlamış bir uygulamadır. Son yıllarda Türkiye’de izolasyon uygulamaları her ne kadar gelişme göstermiş olsa da hala istenen düzeye ulaşmamıştır.

Ancak küreselleşme ve gelişen teknolojinin de etkisi ile önümüzdeki yıllarda bu uygulamaların istenen düzeye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu düşüncenin en temel nedeni ise yurt dışında üretilmekte olan izolasyon malzemelerinin eş zamanlı şekilde ülkemize de ulaşıyor olmasıdır.

  • Ses Yalıtımı
  • Isı Yalıtımı
  • Tesisat yalıtımı
  • Sıcak izolasyon
  • Soğuk izolasyon

Sıcak izolasyon uygulanırken; yüzeyin genişlik seviyesi ve akışkanın sıcaklık derecesi son derece önem arz etmektedir. Ayrıca izolasyon yapılacak boru, yüzey ya da tank gibi sistemlerin çeşitli hava şartlarına maruz kalması, açık veya kapalı ortamlarda bulunması gibi etkenler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sayede yalıtım için cam yünü, kaya yünü, seramik yünü, cam köpüğü, poliüretan, elastomerik kauçuk gibi ürünlerden en uygun olanı seçilir ve uygulanır.

Soğuk izolasyon terimi, sıcaklığı -20 C İLE +45 C arasında olan ortamların çeşitli yöntemler kullanılarak izole edinmesini tanımlamaktadır.

Tesislerde sıcak ve soğuk akışkanın geçtiği tüm hat ve ekipmanlarına yapılmaktadır. Kazan kızgın yağ boruları ısı ızolasyonu Taş yünü üzeri sac kaplama. Enerji tüketimi yoğun olarak; petrokimya, gemi sanayi, kağıt, gıda, entegre, demir-çelik, vb sektörlerde bulunan endüstriyel tesislerde izolasyon özellikle buhar hatları, kızgın yağ hatları, sıcak su hatları, kazan ve bacaları, eşanjör, tank, vb. boru hatları ve ekipmanlarına taş yünü, seramik battaniye vb izolasyon yapılmaktadır. Endüstriyel tesislerdeki enerji verimsizliği ve ısı kayıpları, işletmelerin maliyetlerini yüksek oranlarda artırmaktadır. Maalesef, Türkiye'de enerji maliyetlerinin fiyatlarında % 1'in altında bir oranda gelen zamlara tepkiler gösteren üreticiler ve işletme sahipleri.

Çok az bir yatırım maliyetleri ile enerji girdilerinde sürekli %70'e varan tasarruflar sağlayacaklarını gözardı etmektedirler. Ayrıca, sanayiye yapılan enerji verimlilik projeleri yatırım bedellerinin büyük bir kısımıda devlet tarafından hibe olarak desteklenmektedir.

Aslında günümüzde izolasyon yerine yalıtım kelimesinin daha fazla kullanılıyor olması daha çok yalıtıma aşina olmamıza neden olmuştur ancak yalıtım ve izolasyon aslında aynı uygulamalardır. İzolasyon/yalıtım uygulamaları yapıların ısıtma ve soğutma giderlerini azaltabilirken aynı zamanda sera etkisi yapan gaz salınımlarını da en aza indirgemektedir. Sağlıklı, konforlu ve güvenli yaşam alanları yaratan bu uygulamalar sayesinde yapıların yıllar boyunca ayakta kalması da sağlanabilmektedir.